Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Vybrané autozápalové syndrómy a súčasné možnosti ich terapie
Jozef Rovenský, Stanislava Blažíčková, Vladimír Bošák
Tento článok bol publikovaný v čísle 7/2011
Ako autozápalové syndrómy sa označujú poruchy, pre ktoré sú typické spontánne ataky systémového zápalu bez zjavnej infekčnej alebo autoimunitnej etiológie. Na rozdiel od autoimunitných chorôb nie sú pre tieto nozologické jednotky typické autoprotilátky a autoreaktívne T-lymfocyty. Spoločným znakom autozápalových syndrómov je systémový zápal. Ústrednú úlohu pri zápalovej odpovedi má okrem faktoru nekrotizujúceho nádory (TNF) aj IL-1. Pri rozvoji nových terapeutických postupov pri autozápalových ochoreniach sa používa cielená liečba na odstránenie porušených imunologických mechanizmov spojených aj so zlepšením klinického priebehu niektorých autozápalových ochorení. Medzi tieto preparáty patrí anakinra.
autozápalové choroby systémový zápal nové terapeutické postupy
Interná med. 2011; 11 (7-8): 338-344
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by