Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
9
2020
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Vyhľadávanie pacientov so sekundárnou osteoporózou v ambulantnej praxi
Emőke Šteňová, Boris Šteňo, Robert Brnka
Tento článok bol publikovaný v čísle 5/2007
Primárna postmenopauzálna a senilná osteoporóza je najčastejším metabolickým ochorením kostí. U časti pacientov však môžeme identifikovať sekundárnu príčinu osteoporózy, ktorá je nezávislá na estrogénovom deficite a veku, a vedie ku vzniku alebo progresii preexistujúcej nízkej hustoty kosti. Cieľom tohto prehľadu je upozorniť na najčastejšie faktory sekundárnej osteoporózy a pokúsiť sa o zostavenie zoznamu laboratórnych vyšetrení, ktoré by boli vhodné ako skríning na identifikáciu pacientov so skrytou osteoporózou a v diferenciálno-diagnostickom procese už dokázanej nízkej hustoty kosti. Vyhľadávanie pacientov ohrozených vznikom osteoporotických fraktúr pri neznámom základnom ochorení je dôležité tak z hľadiska prevencie, ako aj liečby, nakoľko pre rozdielne patofyziologické mechanizmy je medikamentózna intervencia často odlišná od všeobecných zásad liečby primárnej osteoporózy.
sekundárna osteoporóza kostný obrat denzitometria
Interná med. 2007; 7 (5): 278-282
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by