Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Laparoskopia
Výhody laparoskopickej liečby u pacientov s vrodenými anomáliami obličiek
Ján Ľupták1, Michael Vraný2, Boris Eliáš1, Ján Švihra1, Roman Tomaškin1, Ján Kliment1
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2010
Cieľ práce: Vrodené anomálie horných močových ciest sa vyskytujú pomerne často. Urobili sme retrospektívnu analýzu výsledkov laparoskopických operácií u pacientov s vrodenými anomáliami obličiek. Metódy: V období od 3/2000 do 5/2009 sme laparoskopicky operovali 4 mužov a 4 ženy priemerného veku 37,3 roka (12-59 r.) s anomáliami horných močových ciest. Šesť pacientov malo pelvickú dystopiu obličky a dvaja pacienti mali zdvojenú obličku. Laparoskopickú heminefrektómiu sme urobili dvom pacientom s obštrukciou a poruchou funkcie horného/dolného pólu obličky. Urobili sme tri nefrektómie, dve pyelotómie a jednu resekčnú plastiku podľa Hynesa-Andersona u pacientov s pelvickou dystopiou obličky. U všetkých pacientov bol použitý transperitoneálny prístup. Výsledky: Priemerný operačný čas bol 151 min. (67-251). Priemerná strata krvi bola 133 ml (40-295 ml) a žiadny pacient nevyžadoval transfúziu krvi. Priemerná doba hospitalizácie bola 2,8 dňa (2-5 dní) a cielený drén bol odstránený priemerne za 1,6 (1-3) dňa po operačnom výkone. Konverziu na otvorený operačný výkon sme nerobili žiadnemu pacientovi. Záver: Laparoskopická liečba vrodených anomálií obličiek je jednoduchá, účinná, bezpečná metóda s nízkou morbiditou a dobrými klinickými a funkčnými výsledkami. Detailné zobrazenie počas laparoskopie je veľmi dôležité a zaručuje vhodnú liečbu s minimálnymi komplikáciami.
laparoskopia močový systém vrodené anomálie
Klin. urol. 2010; 6 (1): 22 - 27
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by