Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Vyšetrenie črevnej permeability u dojčiat s alergiou na bielkoviny kravského mlieka
Ľubica Jakušová, Lenka Šofranková, Silvia Javorková, Darina Kružliaková, Miloš Jeseňák, Zuzana Havlíčeková, Zuzana Michnová, Peter Bánovčin
Tento článok bol publikovaný v čísle 6/2016
Z množstva látok, ktoré vstupujú do GIT, sa niektoré rozštiepia a vstrebávajú, iné zažívacím traktom len prechádzajú.
Za určitých okolností sa môžu tieto makromolekulové látky vstrebávať a pôsobiť ako antigény. Masívnemu vstrebávaniu
makromolekúl bráni črevná sliznica, ktorá má charakter bariéry. Črevná bariéra pozostáva z imunologických a neimunologických
obranných mechanizmov. Porušenie ktorejkoľvek jej zložky spôsobuje zvýšenie črevnej permeability
s následnou aktiváciou imunitného systému. Neinvazívnou metódou hodnotenia črevnej integrity je laktulózovo-manitolový
test (L/M test). V kombinácii s expozičným testom je vhodnou metódou v diagnostike alergie na bielkoviny kravského
mlieka najmä u dojčiat s non-IgE alergickou reakciou.
črevná bariéra črevná permeabilita test črevnej permeability laktulóza manitol alergia na bielkoviny kravského mlieka
Pediatria (Bratisl.) 2016; 11 (6): 315-318
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by