Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Vyšetrenie hepatálnych testov pri preventívnej prehliadke – účinný nástroj záchytu ochorení pečene
Martin Janičko, Diana Ganajová
Tento článok bol publikovaný v čísle 5/2018
Vyšetrenie ALT patrí k základným testom používaným v diagnostike ochorení pečene. Príčinu dlhodobo zvýšených pečeňových testov je veľmi dôležité objasniť. Najvhodnejším spôsobom hodnotenia výsledkov je riadiť sa štandardizovaným postupom, aby nedošlo k prehliadnutiu závažnej patologickej situácie, resp. k indikovaniu zbytočných vyšetrení. Prístup k pacientovi musí byť individuálny podľa závažnosti stavu. Tento článok poskytuje jednoduchý návod, ako postupovať pri vyšetrení pacienta so zvýšenými hodnotami ALT podľa EBM.
 
Evaluation of liver enzymes in preventive examination – effective tol for the screening of liver diseases
The evaluation of the serum activity of liver enzymes is a routine procedure in the diagnostic algorithm of liver diseases. Early diagnosis of liver disease is important for the future management and prevention of progressive fibrosis and eventually liver cirrhosis with its complications. The best approach is to follow a standardised work flow to minimise the risk of both under and overdiagnosing of the patient. In this paper we tried to summarise a guideline to the approach to the patient with elevated activity of liv er enzymes.
Keywords: alanine aminotransferase, liver enzymes, liver tests, preventive examination, differential diagnosis
alanín aminotransferáza hepatálne testy preventívna prehliadka diferenciálna diagnostika
Interná med. 2018; 18 (5): 227-230
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by