Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Onkologická urológia
Výskyt a charakteristika onkocytómov obličky
Milan Blaško, Juraj Brutenič, Ján Hoffmann, Branislav Trebatický, Ján Breza
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2006
Cieľ práce: Onkocytóm bol prvýkrát popísaný Zippelom v roku 1942. Až v roku 1976 Klein a Valensi demonštrovali na 13 prípadoch, že sa jedná bez výnimky o benígny nádor s priaznivou prognózou. Materiál a metódy: V retrospektívnej práci sme analyzovali klinický materiál u pacientov chirurgicky liečených pre nádor obličky s cieľom zistiť výskyt, klinické chovanie a charakteristiku onkocytómov obličky. V rokoch 2001 - 2006 sme liečili 324 pacientov s nádorom obličky. U 11 pacientov (3,39 %) sme zistili onkocytóm obličky. K diagnóze onkocytómu sa u všetkých pacientov dospelo až histologickým vyšetrením odstránenej obličky a to i napriek tomu, že sme po tomto ochorení cielene pátrali predoperačne pomocou špecifických morfologických príznakov. Analyzovali sme pohlavie, vek pacientov, príznaky a charakteristiku nádorov. Z 11 pacientov s onkocytómom bolo 8 mužov. Pacienti boli vo veku 36 - 82 rokov (priemer 63,1; medián 65). Výsledky: Z 11 pacientov s onkocytómom bolo 8 mužov. Pacienti boli vo veku 36 - 82 rokov (priemer 63,1; medián 65). 9 pacientov podstúpilo radikálnu nefrektómiu a 2 pacientky parciálnu resekciu obličky. Všetci pacienti žijú bez príznakov lokálnej recidívy alebo diseminácie ochorenia 3 mesiace až 5 roky po operácii. Záver: Onkocytómy sú histologicky i klinicky benígne nádory obličiek, charakterizované pomalým rastom a dobrou prognózou po nefrektómii. Ich presná predoperačná diagnostika je však obtiažna. Neexistuje zobrazovacia metóda, ktorá by dokázala bezpečne oddiferencovať onkocytóm od maligných nádorov obličiek.
onkocytóm obličky benígny nádor obličky chromofóbny renálny karcinóm konvenčný renálny karcinóm parciálna resekcia obličky
Klin. urol. 2006; 2 (3): 146 - 150
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by