Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Urologická onkológia
Výskyt osteonekrózy kostí čeľuste a sánky u pacientov liečených bisfosfonátmi
Eva Kovaľová1, Ivan Minčík2, Alica Kovaľová3, Pit J. Voss3, Mária Minčíková4, Monika Daňová5
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2010
Cieľ práce: Závažnou komplikáciou liečby bisfosfonátmi je osteononekróza sánky alebo čeľuste (ONJ – osteonecrosis of the jaw). Osteonekróza postihuje najviac pacientov liečených bisfosfonátmi pre mnohopočetný myelóm, pre kostné metastázy pri karcinóme prostaty, prsníka a pri liečbe osteoporózy. Autori vo svojej práci dokumentujú výskyt osteonekrózy čeľuste a sánky u pacientov liečených bisfosfonátmi na Klinike dentálnej hygieny a maxilofaciálnej chirurgie FNsP v Prešove a na oddelení Mund-Kiefer-und Gesichtschirurgie Universitätsklinikum vo Freiburgu v Nemecku a na Klinike urológie FNsP v Prešove. Metódy: Na Klinike dentálnej hygieny a maxilofaciálnej chirurgie FNsP v Prešove a na oddelení Mund-Kiefer-und Gesichtschirurgie Universitätsklinikum vo Freiburgu bolo vyšetrených spolu 103 pacientov užívajúcich bisfosfonáty. Výsledky: Na Klinike maxilofaciálnej chirurgie a dentálnej hygieny v Prešove bolo vyšetrených 32 pacientov, ktorí boli liečení bisfosfonátmi. Z toho u 5 pacientov bola diagnostikovaná osteonekróza čeľustných kostí (15,6 %). Vo Freiburgu bolo vyšetrených 71 pacientov, pričom osteonekróza bola zistená až u 45 pacientov (63,3 %). Zo 103 vyšetrených pacientov bola zistená osteonekróza u 50 pacientov (48,5 %). Záver: Na základe nami zistených údajov a údajov z literatúry je osteonekróza kosti čeľuste a sánky ako komplikácia u pacientov liečených bisfosfonátmi častá. Preto je potrebná vzájomná spolupráca jednotlivých odborníkov, ktorí liečia pacientov užívajúcich bisfosfonáty, so zubnými lekármi.
bisfosfonáty osteonekróza čeľustných kostí výskyt liečba
Klin. urol. 2010; 6 (3): 139-143
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by