Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: PôVODNÉ PRÁCE
Výskyt streptococcus agalactiae v urogenitálnom trakte
K. Artimová
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2016
V práci sa skúma výskyt mikroorganizmu Streptococcus agalactiae v populácii tehotných
žien. Streptococcus agalactiae je častou prirodzenou súčasťou mikrobiálnej
flóry matiek, pre novorodencov však predstavuje vážne riziko. Udáva sa kolonizácia
tehotných žien 10 až 40 %. V súboroch nami sledovaných bol výskyt oproti iným
údajom nižší. Príčinou môže byť nielen asymptomatický priebeh infekcie, ale aj zanedbanie
preventívneho vyšetrenia. V práci sme sa zaoberali aj rezistenciou tohto
mikroorganizmu na štyri najčastejšie indikované antibiotiká, penicilín, erytromycín,
klindamycín a tetracyklín. Pri poslednom z nich bola rezistencia najvyššia. Vhodne
indikovaná peripartálna antibiotická profylaxia je popri skríningu základom prevencie
infekcie u novorodencov.
Streptococcus agalactiae antibiotická profylaxia
Slov. Gynek. Pôrod., 23, 2016, s. 17 – 20
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by