Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Výsledky štúdie EXSCEL v kontexte predchádzajúcich štúdií s agonistami GLP-1 receptorov
Ivan Tkáč
Tento článok bol publikovaný v čísle 11/2017
Štúdia EXSCEL, v ktorej sa testoval efekt exenatidu s predĺženým uvoľňovaním, podávaného raz týždenne ako prídavná
liečba u diabetikov 2. typu s vysokým rizikom rozvoja kardiovaskulárnych ochorení, bola v poradí štvrtou klinickou
randomizovanou štúdiou testujúcou kardiovaskulárnu bezpečnosť a potenciálnu kardiovaskulárnu protektivitu lieku zo
skupiny agonistov GLP-1 receptorov. Kým štúdia ELIXA (lixisenatid) potvrdila iba kardiovaskulárnu bezpečnosť, ďalšie
štúdie LEADER (liraglutid) a SUSTAIN-6 (semaglutid) ukázali aj prínos v prevencii kardiovaskulárnej mortality, morbidity
a progresie nefropatie. Štúdia EXSCEL replikovala efekt štúdie LEADER na zníženie celkovej mortality ako najdôležitejšieho
ukazovateľa klinických štúdií aj efekt na spomalenie progresie nefropatie. V súhrne možno konštatovať, že
agonizmus GLP-1 receptorov účinkuje preventívne na rozvoj aterosklerózy u jedincov s diabetom 2. typu.
liečba diabetu 2. typu agonisty GLP-1 receptorov exenatid s predĺženým uvoľňovaním štúdia EXSCEL
Interná med. 2017; 17 (11): 429-432
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by