Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Klinická štúdia
Výsledky vedeckých programov symbio i, ii a iii. príklad efektívneho manažmentu hypertonikov na slovensku
Katarína Hatalová, Robert Hatala, Daniel Pella, Rastislav Šidlo
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2012
Moderná liečba artériovej hypertenzie sa čoraz viac opiera o fixné kombinácie liekov nielen pre jednoduchosť v dávkovacích schémach, ale predovšetkým pre ich vysokú účinnosť a morbi-mortalitný benefit. Kombinácia perindopril arginín/amlodipín má silnú podporu medicíny dôkazov, vďaka ktorej sa nachádza na 1. mieste v medzinárodných odporúčaniach pre kombinovanú liečbu artériovej hypertenzie. Slovenské výsledky z vedeckých programov SYMBIO I, II a III (study of optimized blood pressure lowering therapy with fixed combination of perindopril arginine/amlodipine) túto skutočnosť podčiarkujú. V rokoch 2009-2011 sa na súbore 9658 hypertonikov (s koronárnou chorobou srdca alebo bez nej) docielila normalizácia TK u 72 % pacientov po 3 mesiacoch liečby. Výskyt nežiaducich účinkov bol minimálny vrátane edémov dolných končatín. Kvalita života (hodnotená dotazníkovou metódou) sa signifikantne zlepšila. Slovenské skúsenosti s fixnou kombináciou perindopril arginín/amlodipín potvrdzujú vynikajúcu efektivitu, dobrú tolerabilitu a nízky výskyt nežiaducich účinkov u hypertonikov, bez ohľadu na prítomnosť koronárnej choroby srdca (u 25 %).
hypertenzia fixné kombinácie perindopril arginín amlodipín
Interná med. 2012; 12 (2)
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by