Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Pôvodné práce
Využitie analýzy cirkulujúcej tumorovej dna pri high-grade seróznom karcinóme ovária – pilotná štúdia
M. Jagelková, K. Zelinová, Z. Laučeková, M. Grendár, K. Dókuš
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2017
Ovariálny karcinóm je závažné onkologické heterogénne ochorenie, ktorého príčinou sú defekty v regulácii dôležitých biologických procesov bunky, spôsobené genetickými a epigenetickými zmenami. Tieto abnormality postupne vedú k onkogenéze. V súčasnosti sa jednou z preferovaných oblastí onkologického výskumu stala voľne cirkulujúca DNA pochádzajúca z nádorových buniek. V tejto štúdii sme sa zamerali na možnosť detekcie somatických aberácií v 26 génoch u pacientok s diagnostikovaným high-grade seróznym karcinómom. Využitím „tekutej biopsie“ pomocou sekvenačných technológií sme u pacientok identifikovali patologické varianty celkovo v 13 génoch, z ktorých najväčší podiel sme pozorovali v géne TP53.
ovariálny karcinóm cirkulujúca tumorová DNA sekvenovanie
Slov. Gynek. Pôrod., 24, 2017, s. 169 – 172
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by