Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA:
Využitie cirkulujúcich nukleových kyselín v diagnostike, manažmente a liečbe karcinómu prsníka
M. Jagelková, K. Zelinová, Z. Laučeková, K. Dókuš, J. Danko
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2015
Karcinóm prsníka je najčastejšie onkologické ochorenie u žien, pričom v roku 2012
bolo na Slovensku zaznamenaných 2 643 nových prípadov a 698 úmrtí na toto ochorenie.
Článok prináša prehľad súčasných poznatkov o voľne cirkulujúcej tumorovej
DNA a možnostiach jej využitia z pohľadu neinvazívnej diagnostiky, monitorovania
vývoja a včasného zachytávania recidív karcinómu prsníka.
cirkulujúce nukleové kyseliny tekutá biopsia karcinóm prsníka
Slov. Gynek. Pôrod., 22, 2015, s. 157 – 159
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by