Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
1
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Využitie flexibilnej ureterorenoskopie v liečbe urolitiázy horných močových ciest
Michal Fedorko
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2009
Cieľ: Na základe aktuálnych poznatkov získaných systematickou analýzou literatúry a platných odporučení zhodnotiť postavenie flexibilnej ureterorenoskopie v liečbe ureterolitiázy a nefrolitiázy a poskytnúť komplexné informácie o dostupných nástrojoch, príslušenstve a operačnej technike. Metódy: Analýza údajov o flexibilnej ureterorenoskopii s použitím Medline s dôrazom na aktuálne publikácie z rokov 2006-2009, týkajúce sa flexibilných ureterorenoskopov, príslušenstva k flexibilnej ureterorenoskopii, výsledkov primárnej a sekundárnej liečby a pokrokov v operačnej technike. Výsledky: Nová generácia nástrojov umožňuje prístup do všetkých častí dutého systému obličky aj pri zavedených inštrumentoch. Prístup do dolného kalicha je ovplyvnený anatomickými faktormi. Najvýraznejší vplyv na vlastnosti a životnosť nástroja má laserové vlákno. Zlepšenie obrazu prináša prvý digitálny flexibilný ureterorenoskop. Prístupový plášť umožňuje bezpečný prístup do horných močových ciest, znižuje intrarenálny tlak pri výkone a nezvyšuje výskyt komplikácií. Ideálnym spôsobom intrakorporálnej litotripsie je Ho:YAG laser. Stone-free v liečbe ureterolitiázy dosahuje 95 % hneď po výkone. V liečbe nefrolitiázy je stone-free pre konkrementy < 1,5 cm 50-95 %. Miera stone-free je vyššia pri primárnom než pri sekundárnom výkone. Komplikácie sa vyskytujú u 5-9 %, väčšie u < 1 % prípadov. Bilaterálna flexibilná ureterorenoskopia je bezpečným výkonom. Kombinácia s perkutánnou nefrolitotómiou znižuje počet perkutánnych prístupov a morbiditu. Záver: Flexibilnú ureterorenoskopiu s laserovou litotripsiou možno považovať vo vybraných centrách za liečbu prvej voľby pre intrarenálne konkrementy veľkosti do 15 mm, hlavne u obéznych pacientov a pacientov s hemoragickou diatézou. Flexibilná ureterorenoskopia je účinnou metódou liečby reziduálnych konkrementov po ESWL alebo PNL. Môže byť úspešne kombinovaná s inými liečebnými modalitami. V liečbe proximálnej ureterolitiázy je efektívny retrográdny i antegrádny prístup.
flexibilná ureterorenoskopia urolitiáza laser dolný kalich
Klin. urol. 2009; 5 (1): 6-11
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by