Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
1
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Urologická onkológia
Využitie galektínu-3 ako biomarkera v karcinóme prostaty
Ján Kliment
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2014
Galektíny predstavujú skupinu 15 proteínov, ktoré sú typické väzobnou doménou pre galaktózu a nachádzajú sa v mnohých typoch buniek. Existuje explózia informácií týkajúca sa účasti týchto fascinujúcich proteínov v rôznych patologických procesoch, hlavne v rozvoji nádorových ochorení, chronickom zápale a fibróze. Galektín-3 má dôležitú úlohu v bunkovej proliferácii, adhézii, diferenciácii, angiogenéze a apoptóze v normálnych aj patologicky poškodených tkanivách. Nahromadené experimentálne aj klinické dôkazy demonštrujú koreláciu medzi zvýšenou expresiou galektínu-3 a zvýšenou progresiou nádorového bujnenia, ako aj s metastatickým procesom. Zároveň inhibícia galektínu-3 viedla k redukcii rastu nádorových buniek. Galektín-3 získava atraktivitu ako nový potenciálny biomarker pri diagnostike, liečbe a prognóze určitých nádorov vrátane karcinómu prostaty. V tejto súvislosti sa uberá aj vývoj nových zlúčenín, ktoré sú v rôznych fázach svojho vývoja.
galektín-3 rakovina prostaty biomarker
Klin. urol. 2014; 10 (3): 95-99
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by