Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Využitie kombinovanej hypolipidemickej liečby u diabetikov 2. typu
Ľubomíra Fábryová
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2011
V súčasnosti máme k dispozícii údaje, ktoré na jednej strane potvrdzujú, že iba nízke percento pacientov (vrátane pacientov s vysokým a veľmi vysokým rizikom) dosahuje cieľové hodnoty lipidového spektra. Na druhej strane neustále narastá počet pacientov, u ktorých je včasná a agresívna hypolipidemická liečba kritickým momentom redukcie kardiovaskulárnej a cerebrovaskulárnej morbidity a mortality. Využitie kombinovanej hypolipidemickej liečby predstavuje príležitosť na tesnejšie dosahovanie cieľových hodnôt lipidového spektra, najmä u pacientov s vysokým reziduálnym rizikom. Dôvodom na častejšie využívanie výhod kombinovanej hypolipidemickej liečby v klinickej praxi je využitie potenciálu kombinácie hypolipidemík s rôznym mechanizmom účinku na dosahovanie cieľových hodnôt ako pre LDL-C, tak pre non-LDL-cholesterol, redukcia rizika vyplývajúce z používania vysokých dávok hypolipidemík v monoterapii, ako aj ovplyvnenie makrovaskulárneho a mikrovaskulárneho reziduálneho rizika, ktoré pretrváva u vysokorizikových pacientov napriek dosahovaniu cieľových hodnôt LDL-C.
aterogénna dyslipidémia makrovaskulárne a mikrovaskulárne reziduálne riziko fenofibrát niacín kombinovaná hypolipidemická liečba
Interná med. 2011; 11 (4): 177-182
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by