Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Využitie kombinovanej hypolipidemickej liečby u diabetikov 2. typu
Ľubomíra Fábryová
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2011
V súčasnosti máme k dispozícii údaje, ktoré na jednej strane potvrdzujú, že iba nízke percento pacientov (vrátane pacientov s vysokým a veľmi vysokým rizikom) dosahuje cieľové hodnoty lipidového spektra. Na druhej strane neustále narastá počet pacientov, u ktorých je včasná a agresívna hypolipidemická liečba kritickým momentom redukcie kardiovaskulárnej a cerebrovaskulárnej morbidity a mortality. Využitie kombinovanej hypolipidemickej liečby predstavuje príležitosť na tesnejšie dosahovanie cieľových hodnôt lipidového spektra, najmä u pacientov s vysokým reziduálnym rizikom. Dôvodom na častejšie využívanie výhod kombinovanej hypolipidemickej liečby v klinickej praxi je využitie potenciálu kombinácie hypolipidemík s rôznym mechanizmom účinku na dosahovanie cieľových hodnôt ako pre LDL-C, tak pre non-LDL-cholesterol, redukcia rizika vyplývajúce z používania vysokých dávok hypolipidemík v monoterapii, ako aj ovplyvnenie makrovaskulárneho a mikrovaskulárneho reziduálneho rizika, ktoré pretrváva u vysokorizikových pacientov napriek dosahovaniu cieľových hodnôt LDL-C.
aterogénna dyslipidémia makrovaskulárne a mikrovaskulárne reziduálne riziko fenofibrát niacín kombinovaná hypolipidemická liečba
Interná med. 2011; 11 (4): 177-182
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by