Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2021
Kardiológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3433
Vybrané články sú voľne prístupné.
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Téma čísla
Vývoj hypertenzného srdca a niektoré kardiovaskulárne komplikácie esenciálnej artériovej hypertenzie
Marian Sninčák
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2008
Príspevok sa zaoberá niektorými kardiovaskulárnymi klinickými komplikáciami pri artériovej hypertenzii: hemodynamickými zmenami pri artériovej hypertenzii v súvislosti s vekom a zdôrazňuje význam pátrania po subklinickom orgánovom poškodení, ako i zhodnotenia celkového kardiovaskulárneho rizika u pacientov s esenciálnou artériovou hypertenziou. Ďalej sa venuje vývoju a klinickým následkom poškodenia srdca (zvlášť ischemickej chorobe srdca, hypertrofii ľavej komory srdca, poruchám srdcového rytmu, systolickému a diastolickému zlyhávaniu srdca) pri artériovej hypertenzii s dôrazom aj na možnosti súčasnej detekcie preklinických a zjavných znakov poškodenia tiež tepnového systému, ktorých význam vyzdvihujú aj nové odporúčania EHS/EKS, 2007. Často, najmä v tejto oblasti, však podhodnocujeme ich význam, pritom tieto markery sú spojené s výrazným zhoršením dlhodobej prognózy. Niektoré metódy však majú v našej klinickej praxi zatiaľ veľmi obmedzenú dostupnosť.
esenciálna artériová hypertenzia hemodynamické zmeny subklinické poškodenie cieľových orgánov hypertenzné srdce artériová hypertenzia a tepnový systém diagnóza liečebný prístup
Kardiol. prax 2008; 1 (6): 9 - 18
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by