Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Urologická onkológia
Vývoj incidencie, mortality a klinických štádií nádorov močového mechúra na slovensku
Martina Ondrušová1,2,3, Veronika Šťastná4, Dalibor Ondruš5
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2013
Úvod a ciele: Nádory močového mechúra predstavujú závažný problém v onko-urológii, absolútnym počtom výskytu sa v SR umiestnili v r. 2007 na 5. mieste (muži) a na 15. mieste (ženy) v rebríčku výskytu všetkých zhubných nádorov. Cieľom predkladanej práce bolo analyzovať trendy incidencie, mortality a vývoj klinických štádií tohto ochorenia na Slovensku, v porovnaní so zahraničím. Výsledky: Analýza vývoja hodnôt štandardizovanej incidencie podľa join-point regresie vykazuje u mužov 5 bodov zlomu s meniacim sa trendom, pričom od r. 2000 až po posledný štatisticky spracovaný rok 2007 sa zaznamenáva kontinuálne vzostupný trend s APC 2,61 medziročne (p = 0,01). U žien sa nárast incidencie o APC 2,08 zaznamenáva od prvého roku registrácie (1968). Mortalita má u mužov od r. 1987 klesajúci trend o APC -2,13; u žien sa však zaznamenáva nárast o APC 0,86. U oboch pohlaví sa zároveň zaznamenáva nárast počtu ochorení v lokalizovaných klinických štádiách. Záver: Nepriaznivé trendy vývoja incidencie ochorenia u oboch pohlaví a u žien aj v prípade mortality pravdepodobne reflektujú pôsobenie viacerých rizikových faktorov, najmä prevalencie fajčenia.
nádory močového mechúra incidencia mortalita klinické štádiá rizikové faktory
Klin. urol. 2013; 9 (2-3): 62-67
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by