Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2020
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Výživa ako nutričná liečba kriticky chorých
Viera Kissová
Tento článok bol publikovaný v čísle 5/2010
Nutričná liečba je schopná pozitívne ovplyvniť zdravotný stav kriticky chorého pacienta. Kriticky chorí sa vyznačujú rozvojom akútnej zápalovej odpovede organizmu súčasne so zlyhaním minimálne jedného orgánového systému, vyžadujúceho podpornú liečbu. Umelá výživa je indikovaní u tých pacientov, u ktorých sa nepredpokladá dostatočný orálny príjem v priebehu 3 dní. Preferuje sa enterálna výživa, ale parenterálna výživa je nevyhnutná či už v kombinácii alebo samostatne v snahe podať potrebné množstvo energie.
kriticky chorý pacient podvýživa riziko podvýživy enterálna výživa parenterálna výživa
Interná med. 2010; 10 (4): 255-259
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by