Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Príloha - všeobecné lekárstvo
Výživa pacientov s pokročilým nádorovým ochorením
Kristína Križanová
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2006
Rast malígneho nádoru s metastázami v ľudskom organizme je spojený s hlbokými metabolickými a neuroendokrinnými zmenami, ktoré môžu viesť ku vzniku syndrómu anorexie-kachexie. Jeho patogenéza je multifaktoriálna, ústrednú úlohu majú nádorové faktory a proinflamačné cytokíny, ktoré vyvolávajú zvýšenie energetického výdaja a zníženie energetického príjmu. Kachexia má výrazný vplyv na morbiditu a mortalitu, na odpoveď na protinádorovú liečbu a v podstatnej miere ovplyvňuje psychický stav chorých. V terapii syndrómu anorexie-kachexie je najefektívnejšia úspešná protinádorová liečba. V každom prípade je potrebné nutričné poradenstvo, pri progresii ochorenia podávanie liekov na zmiernenie anorexie.
anorexia-kachexia výživa megestrol-acetát omega-3-mastné kyseliny
Interná med. 2006; 6 (3): 179-182
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by