Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Význam CRP v internej medicíne – Choosing Wisely
Štefan Sotak
Tento článok bol publikovaný v čísle 7-8/2021
C-reaktívny proteín (CRP) je pentamerický proteín, ktorý sa v krvi objavuje pri zápalovej reakcii v organizme ako tzv. reaktant akútnej fázy zápalu. Jeho hladina stúpa v priebehu niekoľkých hodín, preto sa v medicíne používa ako jeden z citlivých indikátorov zápalovej reakcie. V dávnej minulosti bolo jeho vyšetrovanie viazané na špecializované pracoviská a nemocnice s laboratóriami, rozvoj moderných vyšetrovacích techník však umožnil realizovať toto vyšetrenie bežne, a to aj v primárnom kontakte.

CRP Importance in Internal Medicine – Choosing Wisely
C-reactive protein (CRP) is a pentameric protein presents in blood during the inflammatory reaction as the so-called acute phase inflammatory reactant. Its level rises within a few hours, so it is used in medicine as one of the sensitive indicators of the inflammatory response. In the distant past, his investigation was tied to specialized workplaces and hospitals with laboratories, but the development of modern examination techniques has made it possible to realize this examination routinely, even in primary contact.
Keywords: CRP, inflammation
CRP zápal
Interná med. 2021; 21 (7-8): 323-326
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by