Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Význam endotelínu-1 v etiopatogenéze a blokátorov jeho receptorov v terapii kardiovaskulárnych ochorení
Juraj Hrnčiar, Mária Hrnčiarová
Tento článok bol publikovaný v čísle 5/2009
Endotelín-1 je potentný 21-aminokyselinový vazokonstrikčný peptid, produkovaný endoteliálnymi bunkami cievnej steny, ale aj bronchov, gastrointestinálneho traktu a močových ciest. Jeho biologický účinok po väzbe na ET-A a ET-B1+B2-receptory vyvoláva silnú vazokonstrikciu, proinflamatórny, mitogénny a proliferatívny účinok, tvorbu voľných radikálov i aktiváciu trombocytov. Týmito mechanizmami za spoluúčasti ďalších známych rizikových faktorov aterotrombogenézy sa zúčastní na etiopatogenéze početných kardiovaskulárnych chorôb, ako primárnej pľúcnej hypertenzie, systémovej atériovej hypertenzie, všetkých foriem vazospastickej anginy pectoris, na vzniku fibrózy a kalcifikácie aortálnych chlopní, ako aj na fenoméne „no reflow“ po vykonanej perkutánnej koronárnej intervencii pri akútnom infarkte myokardu. Blokátory ET-1-receptorov, k akým patrí napr. duálny blokátor A- a B-receptorov bosentan a početné ďalšie, sa však zatiaľ v klinickej praxi uplatňujú len pri liečbe primárnej pľúcnej hypertenzie, hoci sa rysujú perspektívy ich použitia aj pri liečbe ďalších chorôb. Zatiaľ však chýbajú relevantné, placebom kontrolované štúdie, ktoré by posúdili náklady, benefit a zároveň riziká takejto liečby aj v iných indikáciách, ako je primárna pľúcna hypertenzia.
endotelín-1 inhibítory ET-1 A a B1 2-receptorov - primárna pľúcna hypertenzia
Interná med. 2009; 9 (5): 251-257
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by