Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2020
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Význam farmakologických zásahov do aktivity neurohormonálnych faktorov pri liečbe chronického srdcového zlyhania v klinickej praxi
Igor Riečanský, Juraj Hrnčiar
Tento článok bol publikovaný v čísle 7/2005
Súčasná neurohumorálna koncepcia patogenézy chronického srdcového zlyhania (CHSZ) priniesla nový pohľad na jeho vznik a poskytla aj nové možnosti diagnostiky, ohodnotenia štádia, prognózy a liečby CHSZ pomocou stanovenia a inhibície aktivovaných špecifických i nešpecifických hormonálnych faktorov. Terapeutické použitie ich blokátorov zlepšilo liečebné výsledky a nepriaznivú prognózu CHSZ. V tomto zmysle najlepšie výsledky sa dosiahli kombináciou betablokátorov a inhibítorov angiotenzín-konvertujúceho enzýmu, inhibítorov receptorov angiotenzínu II a podľa okolností s pridaním aj malej dávky (25 mg/deň) spironolaktónu a kálium šetriacich diuretík. Tieto postupy majú pevné miesto v súčasných národných i medzinárodných odporúčaniach modernej liečby CHSZ. V ich uplatnení v širokej klinickej praxi sú však značné medzery. Je to jeden z dôvodov, prečo sa s úrovňou liečby chronického srdcového zlyhania nemôžeme uspokojiť a prečo treba zvyšovať túto úroveň v súlade s poznatkami medicíny dôkazov.
neurohormonálne markery CHSZ ich blokáda terapia chronického srdcového zlyhania
Interná med. 2005; 5 (7-8): 401-407
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by