Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
9
2020
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Význam farmakologických zásahov do aktivity neurohormonálnych faktorov pri liečbe chronického srdcového zlyhania v klinickej praxi
Igor Riečanský, Juraj Hrnčiar
Tento článok bol publikovaný v čísle 7/2005
Súčasná neurohumorálna koncepcia patogenézy chronického srdcového zlyhania (CHSZ) priniesla nový pohľad na jeho vznik a poskytla aj nové možnosti diagnostiky, ohodnotenia štádia, prognózy a liečby CHSZ pomocou stanovenia a inhibície aktivovaných špecifických i nešpecifických hormonálnych faktorov. Terapeutické použitie ich blokátorov zlepšilo liečebné výsledky a nepriaznivú prognózu CHSZ. V tomto zmysle najlepšie výsledky sa dosiahli kombináciou betablokátorov a inhibítorov angiotenzín-konvertujúceho enzýmu, inhibítorov receptorov angiotenzínu II a podľa okolností s pridaním aj malej dávky (25 mg/deň) spironolaktónu a kálium šetriacich diuretík. Tieto postupy majú pevné miesto v súčasných národných i medzinárodných odporúčaniach modernej liečby CHSZ. V ich uplatnení v širokej klinickej praxi sú však značné medzery. Je to jeden z dôvodov, prečo sa s úrovňou liečby chronického srdcového zlyhania nemôžeme uspokojiť a prečo treba zvyšovať túto úroveň v súlade s poznatkami medicíny dôkazov.
neurohormonálne markery CHSZ ich blokáda terapia chronického srdcového zlyhania
Interná med. 2005; 5 (7-8): 401-407
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by