Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Prehľadové práce
VÝZNAM FETÁLNEJ ECHOKARDIOGRAFIE V DIAGNOSTIKE KONOTRUNKÁLNYCH VRODENÝCH CHÝB SRDCA
P. OLEJNÍK, M. KALDARÁROVÁ, P. TITTEL
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2019
Konotrunkálne anomálie sú vrodené chyby srdca charakterizované abnormálnym formovaním a septáciou výtokových traktov srdcových komôr. Ak sa v rámci prenatálneho echokardiografického skríningu plodu srdce vyšetrí iba vo štvordutinovej projekcii, pri ktorej je nález vo väčšine konotrunkálnych anomálií fyziologický a nezrealizuje sa dôsledné zobrazenie výtokových traktov oboch komôr v päťdutinovej projekcii, významne narastá riziko prehliadnutia týchto anomálií. Prenatálne echokardiografické zobrazenie srdca plodu v päťdutinovej projekcii by tak malo byť pevnou súčasťou morfologického vyšetrenia každého plodu. Prenatálne diagnostikovanie konotrunkálnych anomálií významne prispieva k optimalizácii perinatálneho a postnatálneho manažmentu pacientov s týmito anomáliami a znižuje tak ich morbiditu a mortalitu.

IMPORTANCE OF FETAL ECHOCARDIOGRAPHY IN DIAGNOSIS OF CONOTRUNCAL CONGENITAL HEART DEFECTS
Conotruncal anomalies are congenital heart defects characterized by abnormal formation and septation of ventricular outflow tracts. If the fetal heart is imaged only from four-chamber apical view and five-chamber view is not performed, conotruncal anomalies are often missed. Five-chamber view of the fetal heart should be an obligatory part of prenatal morphological ultrasound investigation of each fetus. Prenatal detection of conotruncal anomalies improves perinatal and postnatal management of patients with these anomalies, and so decreases their morbidity and mortality.
Keywords: congenital heart defects, conotruncal anomalies, prenatal echocardiography
vrodené srdcové chyby konotrunkálne anomálie prenatálna echokardiografia
Slov. Gynek. Pôrod., 26, 2019, s. 152 – 162
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by