Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Neurológia
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Členovia Slovenskej neurologickej spoločnosti majú prístup do archívu časopisu a riešenie AD testov k časopisu v rámci členstva. Pre zobrazenie archívu sa prihláste do Vášho konta. V prípade ak konto ešte nemáte vytvorené alebo ste zabudli prihlasovacie údaje kontaktujete amedi@amedi.sk
3x ročne
1336-8621
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Význam genetiky v oblasti cievnych mozgových príhod, genetické princípy a techniky
Stanislav Šutovský1, Róbert Petrovič2, Pavol Šiarnik1, Branislav Kollár1, Adriana Reptová3, Peter Turčáni1
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2013
Cievne mozgové príhody predstavujú závažný medicínsky aj neurologický problém. Sú spojené s výrazným znížením funkčnosti, sociálneho aj spoločenského zaradenia u prežívajúcich pacientov. Napriek tomu, že manažment cievnych mozgových príhod zaznamenal za posledné desaťročia významný pokrok, zďaleka nemôžeme povedať, že by sme boli schopní, hlavne pri ťažkých príhodách, pacienta vyliečiť, alebo vrátiť do plnohodnotného života. Tento fakt zdôrazňuje potrebu zdokonaliť manažment pacienta v akútnom štádiu NCMP, ale zároveň podčiarkuje význam zlepšenia a zdokonalenia primárnej a sekundárnej prevencie. Primárna prevencia sa javí ako kľúčová vzhľadom na to, že faktory spejúce k cievnej mozgovej príhode sa vyvíjajú počas celého života jedinca a cievna mozgová príhoda je ich koncovým štádiom. Genetická susceptibilita je významný faktor, akcentujúci ostatné rizikové faktory a ktorý je potrebné brať do úvahy v rámci primárnej prevencie. V našom článku načrtávame úlohu genetiky v oblasti cievnych mozgových príhod jej možnosti a limitácie a prinášame rozbor jednotlivých genetických techník využívaných pri štúdiu genetického rizika. Zameriavame sa hlavne na genetické prístupy a techniky používané pri skúmaní polygénnej cievnej mozgovej príhody. Opisujeme najčastejšie formy polymorfizmov vyskytujúcich sa v ľudskom genóme a opisujeme ich potenciálny vplyv na funkciu génov. Kde to bolo vhodné, uviedli sme príklady polymorfizmov, ktoré sú uvádzané v súvislosti s konkrétnym patologickým fenotypom.
cievna mozgová príhoda genetika mutácie polymorfizmy
Neurológia 2013; 8 (3): 145-152
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by