Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: MEDZIODBOROVÁ TÉMA
Význam koenzýmu Q10 v zdraví a v chorobách
Anna Gvozdjáková, Jarmila Kucharská, Oľga Vančová, Oľga Uličná
Tento článok bol publikovaný v čísle 7-8/2015
Koenzým Q10 (CoQ10) je dôležitá súčasť každej bunky ľudského organizmu so silnými antioxidačnými vlastnosťami, má
kľúčový význam z hľadiska tvorby energie na zabezpečenie fyziologických funkcií jednotlivých orgánov. Nedostatok
CoQ10 v organizme sa vyskytuje pri mnohých chorobách, preto sa odporúča podporná, doplnková liečba s CoQ10. Stanovenie
koncentrácie CoQ10 v plazme vybraných skupín pacientov považujeme za nový metabolický biomarker, dôležitý
pre podpornú diagnózu a cielenú terapiu viacerých chorôb, ako sú dedičné metabolické choroby, autizmus, pacienti
čakajúci na transplantáciu srdca a pacienti s transplantovaným srdcom, pacienti na terapii statínmi a pacienti s poruchou
plodnosti.
koenzým Q10 zdravie choroby metabolický biomarker
Interná med.; 15 (7-8): 332-335
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by