Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: MEDZIODBOROVÁ TÉMA
Význam koenzýmu Q10 v zdraví a v chorobách
Anna Gvozdjáková, Jarmila Kucharská, Oľga Vančová, Oľga Uličná
Tento článok bol publikovaný v čísle 7-8/2015
Koenzým Q10 (CoQ10) je dôležitá súčasť každej bunky ľudského organizmu so silnými antioxidačnými vlastnosťami, má
kľúčový význam z hľadiska tvorby energie na zabezpečenie fyziologických funkcií jednotlivých orgánov. Nedostatok
CoQ10 v organizme sa vyskytuje pri mnohých chorobách, preto sa odporúča podporná, doplnková liečba s CoQ10. Stanovenie
koncentrácie CoQ10 v plazme vybraných skupín pacientov považujeme za nový metabolický biomarker, dôležitý
pre podpornú diagnózu a cielenú terapiu viacerých chorôb, ako sú dedičné metabolické choroby, autizmus, pacienti
čakajúci na transplantáciu srdca a pacienti s transplantovaným srdcom, pacienti na terapii statínmi a pacienti s poruchou
plodnosti.
koenzým Q10 zdravie choroby metabolický biomarker
Interná med.; 15 (7-8): 332-335
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by