Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Doškolovanie lekárov
Význam lymfadenektómie pri liečbe karcinómu endometria
L. Marčák, J. Adam
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2016
Endometriálny karcinóm je jedným z najčastejších novotvarov v onkogynekológii
a najbežnejším nádorovým ochorením genitálií u žien v rozvinutých krajinách.
Všeobecne sa považuje za zhubný nádor s dobrou prognózou. Priemerný vek v čase
diagnózy je 60 rokov. Najčastejším klinickým príznakom je krvácanie v peri- a postmenopauze.
Chirurgická liečba je základnou liečebnou modalitou pri liečbe karcinómu
endometria. Úloha lymfadenektómie zostáva stále kontroverzná. Názory na
jej význam sa rýchlo vyvíjajú. Lymfadenektómia však zostáva zlatým štandardom
na detekciu metastáz do regionálnych uzlín. V práci sa zaoberáme kontroverziami
lymfadenektómie pri liečbe endometriálneho karcinómu.
lymfadenektómia endometriálny karcinóm regionálne uzliny
Slov. Gynek. Pôrod., 23, 2016, s. 77 – 86
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by