Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: MEDZIODBOROVÁ TÉMA
Význam ultrazvuku v diagnostike nealkoholovej tukovej choroby pečene v klinickej praxi internistu
Michaela Fedelešová, Ľubomír Valko
Tento článok bol publikovaný v čísle 7-8/2015
Nealkoholová tuková choroba pečene (NATChP) je najčastejšie hepatálne ochorenie dospelej populácie vo vyspelých
krajinách. S jej zvyšujúcou sa incidenciou rastie potreba ľahko dostupnej, neinvazívnej a výpovednej diagnostickej metódy.
Ultrazvuk tieto požiadavky spĺňa použitím štandardizovaných sonografických znakov typických pre NATChP, medzi
ktoré patrí dorzálne oslabenie ultrazvukového signálu, difúzne zvýšená echogenita, nerovnomerná uniformita pečene,
zhrubnutá vrstva podkožného tuku a zväčšená pečeň vyplňujúca celé sonografické pole bez viditeľných okrajov.
Ultrasonografia je vysokosenzitívna a špecifická modalita v diagnostike NATChP a tiež významná skríningová metóda.
Jej hlavným indikačným obmedzením je neschopnosť určiť jednotlivé štádiá fibrózy a odlíšiť jednoduchú steatózu od
steatohepatitídy. Ultrazvuk teda nemôže nahradiť biopsiu pečene, ktorá stále zostáva zlatým štandardom diagnostiky
NATChP. Jeho viaceré výhody ho predurčujú na integráciu do rutinnej praxe internistu.
nealkoholová tuková choroba pečene steatóza pečene steatohepatitída pečene ultrazvuk ultrasonografia
Interná med.; 15 (7-8): 363-365
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by