Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Transplantológia
Významné komplikácie u pacientov po transplantácii obličky z pohľadu urológa
Jaroslav Beck1, Tatiana Baltesová2, Ľuboš Tešľa1, Štefan Hulík3, Erik Tóth3, Vincent Nagy1, Ladislav Valanský1, Ľuboslav Beňa2, Peter Závacký3
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2014
Cieľ práce: Zhodnotenie výskytu urologických komplikácií a infekcií močových ciest po transplantácii obličky od nežijúcich a žijúcich darcov. Materiál a metódy: Retrospektívne analyzujeme súbor 177 pacientov, ktorí v rokoch 2009-2011 podstúpili transplantáciu obličky v jednom transplantačnom centre. Priemerný vek príjemcov bol 47,5 roka. Doba sledovania po transplantácii bola 24 mesiacov. Výsledky: Minimálne jednu epizódu akútnej pyelonefritídy malo 20,9 % pacientov, pričom najvyšší výskyt bol v prvom roku po transplantácii obličky. Najčastejším uropatogénom bola Klebsiella. Stenóza ureterovezikálnej anastomózy vyžadujúca neoimplantáciu ureteru sa vyskytla u 9 pacientov. Ďalšími závažnými komplikáciami boli: masívne pooperačné krvácanie s potrebou operačnej revízie (13 pacientov), hematúria (5 pacienti) a stenóza renálnej artérie transplantovanej obličky (3 pacienti). Záver: Najčastejšími neimunologickými komplikáciami po transplantácii obličky sú infekcie a chirurgické komplikácie. Ich výskyt v našom súbore korešponduje s recentnými literárnymi údajmi.
transplantácia obličky komplikácie akútna pyelonefritída stenóza a fistula ureterovezikálnej anastomózy, krvácanie
Klin. urol. 2014; 10 (1): 44-48
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by