Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
Vzácny prípad kongenitálnej adrenálnej hyperplázie s mužským pseudohermafroditizmom na podklade deficitu dehydrogenázy 3Β-hydroxysteroidov (po 32-rokoch pozorovania a liečby)
Juraj Hrnčiar
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2005
Popisuje sa vzácny, v čase diagnostikovania tretí na svete prežívajúci prípad mužského pseudohermafroditizmu na podklade blokády nadobličkovej dehydrogenázy 3β-hydroxysteroidov, ktorý bol zachytený u 4 r. chlapca a potom trvale liečený hormonálnou substitučnou terapiou hydrokortizónom, v úvode aj 9α-fluorokortizónom a od puberty navyše aj testosterónom. Na tejto liečbe pacient prosperoval a vyvinul sa dobrý mužský, somatický fenotyp. V postpubertálnom veku sa vykonala plastická korekcia vonkajších pohlavných orgánov, takže jedinec pomýšľa oženiť sa. Pre zdatný mužský fenotyp ho chceli v 20. r. života odviesť dokonca za vojaka. V práci sa preberá algoritmus súčasnej optimálnej diferenciálnej diagnostiky jedincov s obojpohlavne vyzerajúcim genitálom, s ktorým by sa mal zoznámiť každý lekár, vykonávajúci klinickú prax, aby vedel pacientovi a jeho rodine poradiť a správne ich včas nasmerovať na riešenie týchto závažných, veľmi chúlostivých porúch, ktoré prinášajú nielen veľa psychologických problémov, ale môžu kedykoľvek pri ich včasnom nerozpoznaní a/alebo neadekvátnej liečbe skončiť aj smrťou jedinca v addisonskej kríze.
Interná med. 2005; 5(2): 116-120
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by