Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2021
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: prehľadové práce
Vzájomné súvislosti depresie, diabetu mellitu 1. typu a porúch spánku u detí a adolescentov
Mária Jančinová, Miriam Čiljaková, Oľga Chromá, Jarmila Vojtková, Peter Bánovčin
Tento článok bol publikovaný v čísle 5/2015
Komorbidita diabetu mellitu 1. typu a depresie je závažný klinický problém, pretože každé z chronických ochorení môže
zhoršovať prejavy druhého, a tak ešte významnejšie znižovať kvalitu života a ohrozovať zdravie pacientov. Uvažuje
sa o spoločných biologických a behaviorálnych mechanizmoch oboch ochorení, ktoré môžu hrať úlohu v komorbidite
depresie a DM 1. typu. Do popredia sa dostávajú aj narastajúce dôkazy o úlohe spánku v súvislosti s oboma ochoreniami.
Nejednoznačnosť terminológie a neostré odlíšenie klinickej diagnózy depresie od subklinických depresívnych
symptómov a diabeticky podmieneného distresu prispieva k veľkému rozptylu udávaného výskytu depresívnych porúch
u pacientov s DM 1. typu. Ďalší výskum je nutný na určenie sily asociácií medzi depresiou a DM 1. typu a potvrdenie zistených
pozorovaní v klinickej praxi.
depresia depresívne symptómy DM 1. typu poruchy spánku diabeticky podmienený distres
Pediatria (Bratisl.) 2015; 10 (5): 253-256
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by