Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Experimentálna urológia
Vzťah medzi genetickými polymorfizmami glutatión-s-transferáz a karcinómom prostaty
Monika Sivoňová, Tatiana Matáková, Dušan Dobrota, Ján Kliment jr
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2006
Karcinóm prostaty je tretím najčastejšie diagnostikovaným solídnym tumorom u mužov nad 50 rokov na Slovensku. Genetická predispozícia, dietetické faktory, životný štýl, ako aj environmentálne podmienky sa môžu podieľať na riziku vzniku karcinómu prostaty. Metabolizovanie početnej skupiny xenobiotík, ktoré za určitých okolností môžu pôsobiť ako silné mutagény či karcinogény, si vyžaduje biotransformačný enzymatický systém. Dôležitú úlohu v II. fáze biotransformácie zohrávajú enzýmy glutatión-S-transferázy (GST), ktoré katalyzujú konjugáciu aktivovaného xenobiotika s glutatiónom a tým zabezpečia jeho vylúčenie do moču alebo žlče. Polymorfizmy génov pre GST sú spojené so zmenou enzýmovej aktivity GST, následkom čoho je zníženie schopnosti detoxifikácie a zmena individuálnej susceptibility ku karcinómu prostaty.
karcinóm prostaty detoxifikačné enzýmy glutatión-S-transferázy polymorfizmus
Klin. urol. 2006; 2 (3): 173 - 175
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by