Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
1
2022
Gastroenterológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
ISSN:1336–1473
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Téma čísla
Vzťah medzi infekciou Helicobacterom pylori a refluxovou chorobou pažeráka
Peter Hyrdel
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2021
Vzťah medzi infekciou Helicobacterom pylori (HP) a refluxovou chorobou pažeráka (GERD) nie je do súčasnosti jednoznačne vysvetlený a vedú sa polemiky, či infekcia HP má ochranný, neutrálny alebo indukujúci účinok na GERD. Celková prevalencia infekcie HP a s ňou asociovaných ochorení celosvetovo klesá. U pacientov s GERD je prevalencia HP infekcie nižšia ako u kontrol. Väčšina štúdií opisuje nepriamu úmernosť medzi infekciou HP a GERD, ako aj jeho komplikáciami – Barrettovým pažerákom (BE) a adenokarcinómom pažeráka. Tento fakt vedie k pomerne ostrej polemike o možnom ochrannom účinku HP. Iné štúdie u pacientov s peptickou vredovou chorobou duodéna, naopak, preukázali remisiu symptómov GERD po úspešnej eradikácii HP. Tento článok poskytuje prehľad komplexných vzťahov medzi HP a GERD vrátane epidemiologických trendov, patofyziologických mechanizmov, vplyvu HP na sliznicu žalúdka, sekréciu HCl, ale aj motilitou. Opisuje aj vplyv eradikácie HP na GERD, resp. neúspešnej antibiotickej (ATB) eradikácie HP a novonavodenom GERD po úspešnej eradikácii HP.

The relationship between Helicobacter pylori infection and gastroesophageal reflux disease
The relationship between Helicobacter pylori infection and gastroesophageal reflux disease (GERD) does continue to debates, whether H. pylori may be a protective, aggravating or neutral factor of GERD. The prevalence of H.pylori and its related diseases has been decreasing in during the last decades. The prevalence of H. pylori has been reported to be lower than in patients with GERD, than in healthy controls, but there is a remarkable degree of variation. Several studies have described a negative association between H. pylori infection and GERD complications, Barrett’s oesophagus, and oesophageal adenocarcinoma. This is prompting the disputation that H. pylori may be a protective factor, while others argue against this assumption. Other studies clearly proved that H. pylori eradication improved GERD symptoms in the patients with duodenal ulcer and/or GERD.
This article will try to provide an overview of the complex relationship between H. pylori infection and GERD, including considerations of epidemiologic trends, pathophysiologic mechanisms, the impact of H. pylori on the stomach, the impact of H. pylori eradication on GERD and related symptoms and onset of GERD after H. pylori eradication.
Keywords: infection of Helicobacter pylori, GERD, epidemiology, pathophysiology, gastritis, esophagitis, reflux


infekcia Helicobacter pylori GERD epidemiológia patofyziológia gastritída ezofagitída reflux
Gastroenterol. prax 2021; 20 (3): 150 – 154
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by