Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2021
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Vzťah medzi vrodenými malformáciami pľúc a priedušiek a výskytom nádorov pľúc u detí
Iveta Neuschlová, Zuzana Maršaleková, Zuzana Rennerová
Profylaktické plánovanie chirurgického výkonu patrí k štandardným odporúčaniam v terapeutickej starostlivosti o symptomatické vrodené pľúcne malformácie. V prípade asymptomatických foriem týchto malformácií zostáva odporúčanie chirurgickej liečby kontroverzné. Hlavným dôvodom chirurgickej intervencie je snaha o zníženie rizika vzniku pľúcnych infekcií, o zvýšenie kompenzačného rastu pľúc, ale najmä snaha o zníženie rizika vývoja malignity. Reálny výskyt malignity v teréne vrodenej pľúcnej malformácie zostáva naďalej neznámy.
Článok prináša prehľad údajov z posledných rokov o tejto problematike, najmä čo sa týka vzťahu vrodených pľúcnych chýb a pľúcnych malignít. Súčasne je doplnený o jednu vlastnú kazuistiku pacientky, u ktorej sa v teréne dlhodobo asymptomatickej vrodenej pľúcnej malformácie vyvinul podľa histológie mukoepidermoidný karcinóm in situ.
Je nevyhnutné dlhodobo sledovať pacientov s vrodenou pľúcnou malformáciou a dostatočne skoro zvážiť aj chirurgickú liečbu.

Relationship between congenital malformations of the lungs and bronchi and the incidence of lung tumors in children
Prophylactic surgery is recommended in case of symptomatic congenital pulmonary malformations. In asymptomatic patient surgery treatment remains controversial. The main reasons for elective surgery are to avoid risk for development of pulmonary infections, to enhance the compensatory lung growth, and to prevent development of malignancy.
The article provides an overview of data from recent years especially regarding the relationship between congenital pulmonary malformations and pulmonary malignancies. It is supplemented by one case report of the patient with congenital pulmonary malformation and subsequent development of mucoepidermoid carcinoma in situ.
Patients with congenital pulmonary malformations should be followed up regularly and surgical treatment should be considered soon enough.
Keywords: congenital lung malformations, lung tumours, treatment


vrodené pľúcne malformácie nádory pľúc liečba detský vek
Pediatria (Bratisl.) 2021; 16 (5): 221-225
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by