Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
Wegenerova granulomatóza - zriedkavá príčna renálneho zlyhania u staršej pacientky
Katarína Bobocká, Jozef Kalužay, Patrik Podaný, Darmar Eisnerová, Peter Ponťuch
Tento článok bol publikovaný v čísle 9/2009
Wegenerova granulomatóza je systémové ochorenie - nekrotizujúca granulomatózna vaskulitída s predilekčným postihnutím stredných a malých ciev dýchacích ciest a obličiek. Demonštrujeme manifestáciu a priebeh tohto ochorenia u 76-ročnej polymorbídnej pacientky. Pri pátraní po príčine progresie renálnej insuficiencie boli vyšetrené protilátky cANCA, ktorých pozitivita podporila naše podozrenie na systémovú vaskulitídu. Pozitívny zvrat v zhoršujúcom sa stave pacientky znamenalo nasadenie imunosupresívnej liečby prednizónom a cyklofosfamidom, po ktorej ustúpili bronchopulmonálne symptómy, ale zostala potreba pravidelnej hemodialýzy. V kazuistike poukazujeme na diagnostiku tejto zriedkavej príčiny renálnej insuficiencie a na efekt potenciálne rizikovej liečby cyklofosamidom aj u polymorbídnych a celkovo imunoalterovaných pacientov.
Klučove slová: wegenerova granulomatóza, renálne zlyhanie, imunosupresívna liečba, starší pacienti
Interná med. 2009; 9 (9): 421-424
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by