Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2020
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Rôzne
Xvii. slovensko - česká konferencia o hemostáze a trombóze s medzinárodnou účasťou martin 20. - 22. 5. 2010
Martin 20. - 22. 5. 2010
Tento článok bol publikovaný v čísle 5/2010
V dňoch 20. - 22. mája 2010 sa pod záštitou Univerzity Komenského, Jesseniovej lekárskej fakulty (JLF UK) konala v Martine už XVII. slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze s medzinárodnou účasťou. Na konferencii sa zúčastnilo vyše 500 účastníkov - lekárov aj stredných zdravotníckych pracovníkov zo Slovenska, z Českej republiky, ale aj z iných krajín (Rakúsko, Poľsko, Uruguaj, Srbsko). Prevažnú väčšinu tvorili odborníci z oblasti hematológie, ale zastúpení boli aj angiológovia, internisti, rádiológovia, chirurgovia, pediatri, gynekológovia a iní špecialisti.
Interná med. 2010; 10 (5): 297
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by