Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Kazuistiky
Zabudnuté rúška v brušnej dutine pri operačných výkonoch
V. Hanzelová. M. Kubalová. M. Mlynček
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2018
SÚHRN

Pojem „gossyphiboma“ alebo „textiloma“ označuje cudzí predmet ponechaný počas
operácie v brušnej dutine. Najčastejšie ide o textilné cudzie telesá. Ponechané rúško
v brušnej dutine klinicky aj rádiologicky imituje prítomnosť tumoru alebo abscesu
s rôznorodými prejavmi. V dvoch kazuistikách opisujeme prípady zabudnutých rúšok
v brušnej dutine pri laparotomických gynekologických výkonoch.

SUMMARY

A gossyphiboma or textiloma is a term for a foreign object forgotten in a patient’s body
during surgical procedure. The most common foreign objects are cotton towels,
pads and compresses. They can mimic tumours or abscesses clinically or radiologically
with various symptoms. We present two cases of forgotten cotton towels in the
abdominal cavity during gynecological laparotomy.

Keywords: gossyphiboma, textiloma, cotton, foreign object, forensic consequences
gossypibóm textilóm rúšky cudzie teleso súdne následky
Slov. Gynek. Pôrod., 25, 2018, s. 102 – 105
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by