Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
1
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: UROLOGICKÁ ONKOLÓGIA
Záchranná liečba recidivujúcich nádorov z germinatívnych buniek
Katarína Rejleková
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2015
Nádory z germinatívnych buniek, ktoré tvoria 95 % nádorov semenníkov (primárne sa vyskytujúce aj v extragonadálnych
lokalitách), patria medzi úspešne liečiteľné malígne ochorenia s 10-ročným prežívaním na úrovni 95 % pacientov.
Voľba liečebnej metódy závisí od histologického typu nádoru, lokalizácie primárneho nádoru a rozsahu ochorenia. Napriek
všetkým úspechom zaznamenaným v liečbe pokročilých germinatívnych tumorov, 20-30 % pacientov s pokročilým
nádorom z germinatívnych buniek zrecidivuje, respektíve nedosiahne kompletnú remisiu štandardnou prvolíniovou
chemoterapiou na báze cisplatiny. Recidívy u pacientov s dosiahnutou kompletnou remisiou po prvolíniovej terapii
predstavujú 2/3 prípadov, 1/3 tvoria pacienti refraktérni na prvolíniovú terapiu. Obe skupiny pacientov vyžadujú efektívnu
druholíniovú záchrannú liečbu. Štandardom v prvolíniovej liečbe pokročilých germinatívnych nádorov je kombinácia
BEP/EP (neseminomatózne/seminomatózne nádory), avšak naďalej ostáva veľkým otáznikom najvhodnejší záchranný
režim v 2. línii chemoterapie. Z tohto dôvodu sa venujeme aktuálnym možnostiam terapie pri recidivujúcich germinatívnych
nádoroch. Vo všeobecnosti existujú tri možnosti záchranných režimov: konvenčne dávkovaná chemoterapia, vysokodávkovaná
chemoterapia a nové lieky (experimentálne skúšané). Nevyhnutnou súčasťou terapie je následná chirurgická
intervencia po ukončení cytostatickej liečby.
recidivujúci refraktérny nádor z germinatívnych buniek záchranná chemoterapia chirurgická liečba po chemoterapii
Klin. urol. 2015; 11 (3): 73-78
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by