Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Správy
Zápisnica z priebehu volieb do Výboru a do Revíznej komisie SGPS na roky 2022-2026
Róbert Paldia
Volebná komisia menovaná Výborom SGPS na zasadnutí (12-1/2022) konanom dňa 26. januára 2022 online uzn. č. 98-3/2022, v zložení: MUDr. Róbert Paldia, CSc. – predseda, členovia – MUDr. Eva Dedinská a MUDr. Peter Mareš, na svojom zasadnutí konanom dňa 7. mája 2022 vyhodnotila výsledky a priebeh volieb do Výboru a Revíznej komisie SGPS na roky 2022-2026.
...
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by