Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Správy
Zápisnica z priebehu volieb do výboru a do revíznej komisie SGPS na roky 2018-2022
E. Lányi
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2018
Volebná komisia menovaná Výborom SGPS na zasadnutí
(13-3/2017) konanom dňa
24. novembra 2017 v Lúčkach pri Ružomberku uzn.
č. 14-94/2017, v zložení: doc. MUDr. Ernest Lányi, CSc.
– predseda, členovia – MUDr. Eva Dedinská a MUDr. Milan
Papcún, na svojom zasadnutí konanom dňa 18. apríla
2018 vyhodnotila výsledky a priebeh volieb do Výboru
a Revíznej komisie SGPS na roky 2018-2022.
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by