Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Správy
ZÁPISNICA ZO SPOLOČNÉHO ZASADNUTIA VÝBORU A REVÍZNEJ KOMISIE SGPS (5-3/2019) KONANÉHO DŇA 20. 6. 2019 Z PRÍLEŽITOSTI VI. SPOLOČNEJ KONFERENCIE SGPS A ČGPS V BRATISLAVE
M. Redecha
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2019
Program:
1. Otvorenie, prezencia, schválenie programu
2. Kontrola uznesení
3. VI. spoločná konferencia SGPS a ČGPS
4. Príprava VII. spoločnej konferencie
5. Referencie hlavného odborníka
6. Rôzne
7. Záver
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by