Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Správy
ZÁPISNICA zo spoločnej schôdze nového a odstupujúceho výboru SGPS a Revíznej komisie konanej dňa 17. júna 2022 o 10,00 hod. v Nižnej (1-1/2022)
Alexandra Krištúfková, Martin Redecha
Program:
1. Otvorenie, prezencia a schválenie programu
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadania
3. Správa o činnosti SGPS a výboru za roky 2018-2022
4. Správa volebnej komisie o priebehu a výsledkoch volieb na roky 2022-2026
5. Voľby predstaviteľov Výboru a Revíznej komisie SGPS na roky 2022-2026
6. Príprava a program Zjazdu SGPS
7. Rôzne
8. Záver
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by