Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Správy
Zápisnica zo zasadnutia výboru SGPS (12-2/2017) konaného dňa 26. 5. 2017 v Bratislave
Martin Redecha
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2017
Program:
1. Otvorenie, prezencia a schválenie programu
2. Kontrola uznesení
3. Infomácie o organizačno-technickom zabezpečení IV. spoločnej konferencie SGPS a ČGPS v Bratislave
4. Oznam o konaní V. spoločnej konferencie SGPS a ČGPS
5. Rôzne
6. Záver
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by