Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Správy
Zápisnica zo zasadnutia Výboru SGPS (15-2/2018) konaného dňa 7. 6. 2018 v Brne
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2018
Program:
1. Otvorenie, prezencia a schválenie programu
2. Kontrola uznesení
3. Priebeh V. spoločnej konferencie SGPS a ČGPS v Brne
4. Príprava VI. spoločnej koferencie SGPS a ČGPS Bratislave
2019
5. Priebeh volieb do výboru a revíznej komisie SGPS na
r. 2018-2022
6. Referencie hlavního odborníka pre gynekológiu a pôrodníctvo
7. Účtovná uzávierka spoločnosti za rok 2017
8. Rôzne
9. Záver
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by