Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Správy
Zápisnica zo zasadnutia výboru SGPS (8-1/2016) konaného dňa 5. 5. 2016 v Bratislave
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2016
V tomto roku uplynie 105 rokov od narodenia významnej
osobnosti česko-slovenskej gynekológie a pôrodníctva,
uznávaného reprezentanta nášho odboru v zahraničí, člena
výboru FIGO a iných medzinárodných organizácií ženských
lekárov, jediného gynekológa, člena Československej
akadémie vied v Prahe, veľmi aktívneho prednášateľa
a autora mnohých časopiseckých, zborníkových a knižných
publikácií.
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by