Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Príloha - všeobecné lekárstvo
Zastúpenie epileptických a neepileptických záchvatových stavov u pacientov hospitalizovaných s prijímacou diagnózou porúch vedomia nejasnej genézy alebo suspektnej epilepsie
Branislav Kollár, Peter Mikeš, Darina Buranová, Katarína Klobučníková,
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2006
Autori retrospektívne analyzujú zastúpenie epileptických a neepileptických záchvatových stavov v skupine 216 pacientov, ktorí boli hospitalizovaní na I. neurologickej klinike FNsP a LFUK v Bratislave s prijímacou diagnózou porúch vedomia nejasnej genézy alebo suspektnej epilepsie. Až u 113 z uvedených 216 pacientov bola po diagnostickom doriešení stanovená diagnóza neepileptických záchvatových stavov. Najčastejšou z „neepileptických diagnóz“ bola diagnóza synkopy (79 pacientov). Autori upozorňujú na potrebu správnej a včasnej diagnostiky neepileptických záchvatov ako aj na nevyhnutnosť dodržiavania štandardizovaného diagnostického algoritmu a interdisciplinárneho charakteru riešenia v skupine pacientov s nejasnými záchvatovými stavmi.
epilepsia neepileptické záchvatové stavy synkopy
Interná med. 2006; 6 (4): 251-254
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by