Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
Závažná hypoosmolárna hyponatriémia ako prvá manifestácia akútnej intermitentnej porfýrie
Ľubomír Tomáš, Ivica Lazúrová
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2015
Porfýrie sú skupinou pomerne zriedkavých dedičných ochorení, ktorých podstatou je deficit niektorého z enzýmov zapojených do biosyntézy hému. Najčastejšou formou akútnych porfýrií je akútna intermitentná porfýria (AIP). Manifestuje sa obvykle akútnym porfyrickým atakom v podobe abdominálnych bolestí, nauzeou, vomitom, neuropsychiatrickou symptomatológiou a elektrolytovými poruchami, najmä hyponatriémiou. Hyponatriémia má charakteristiky syndrómu neprimeranej sekrécie vazopresínu a na jej vzniku participuje niekoľko mechanizmov. Prezentujeme kazuistiku 27-ročnej ženy, u ktorej hypoosmolárna hyponatriémia s poruchou vedomia bola prvou závažnou manifestáciou choroby.
hypoosmolárna hyponatriémia, akútna intermitentná porfýria, akútny porfyrický záchvat, hemín
Interná med. 2015; 15 (1): 40-42
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by