Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Kazuistiky
Závažné komplikácie in vitro fertilizácie pri endometrióze: abdominálna gravidita
Ľ. Hammerová, J. Oravec, P. Štencl, G. Šustová, R. Sysák, A. Filkázsová, M. Dugátová, S. Redechová
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2017
Kazuistika opisuje raritný prípad abdominálnej gravidity po in vitro fertilizácii u pacientky po opakovaných abdominálnych operáciách pre endometriózu. Abdominálna gravidita bola diagnostikovaná ultrasonograficky a počítačovou tomografiou. Podľa Studdifordových kritérií išlo o sekundárnu abdominálnu graviditu.
abdominálna gravidita in vitro fertilizácia endometrióza
Slov. Gynek. Pôrod., 24, 2017, s. 92 – 96
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by