Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Pôvodné práce
Závažnosť obštrukčného spánkového apnoe u rómskych a nerómskych pacientov
Zuzana Sopková, Zuzana Dorková, Pavol Joppa, Ružena Tkáčová
Tento článok bol publikovaný v čísle 6/2012
Obezita a metabolický syndróm sú rizikovými faktormi výskytu obštrukčného spánkového apnoe (OSA). Výskyt obezity a metabolického syndrómu je vysoký v rómskej populácii Slovenska, preto sme sledovali prítomnosť OSA ťažkého stupňa medzi rómskymi a nerómskymi pacientmi. Do štúdie bolo zaradených 137 nerómskych a 23 rómskych osôb poukázaných na polysomnografické vyšetrenie pre podozrenie na spánkovú poruchu dýchania. Popri kompletnej polysomnografii sme vyšetrili aj antropometrické parametre a štandardné biochemické ukazovatele. OSA bolo diagnostikované u 91 % rómskych a u 65 % nerómskych osôb (p < 0,001). V porovnaní s nerómskymi pacientmi mali rómski pacienti signifikantne vyšší index apnoe – hypopnoe (AHI) (61,2 ± 7,9 oproti 22,8 ± 2,3 epizód/hodinu, p < 0,001), nižšiu kyslíkovú saturáciu (najnižšia hodnota saturácie kyslíkom meraná transkutánnym oxymetrom: 56,7 ± 4,9 oproti 79,3 ± 1,3 %, p < 0,001) a vyššiu hodnotu obvodu pása (121,3 ± 3,1 oproti 105,2 ± 2,4 cm, p < 0,001). V multivariantnej analýze boli nezávislými prediktormi AHI nasledujúce parametre: príslušnosť k rómskej komunite a obvod pása (p < 0,001, p < 0,001, R2 = 0,330). Príslušnosť k rómskej komunite bola asociovaná so signifikantne vyšším rizikom ťažkého OSA (odds ratio 3,73; 95 % konfidenčný interval 1,20 – 11,65, p = 0,023), a to nezávisle od veku, pohlavia a obvodu pása. Na záver konštatujeme, že medzi osobami poukázanými na diagnostické polysomnografické vyšetrenie mali rómske osoby signifikantne vyššie riziko prítomnosti ťažkého OSA. Uvedené výsledky môžu pomôcť identifikovať osoby so zvýšeným rizikom vyžadujúcim liečbu tohto ochorenia.
Rómovia obštrukčné spánkové apnoe metabolický syndróm kardiovaskulárne riziko
Interná med. 2012; 12 (6): 249-253
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by