Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Neurológia
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Členovia Slovenskej neurologickej spoločnosti majú prístup do archívu časopisu a riešenie AD testov k časopisu v rámci členstva. Pre zobrazenie archívu sa prihláste do Vášho konta. V prípade ak konto ešte nemáte vytvorené alebo ste zabudli prihlasovacie údaje kontaktujete amedi@amedi.sk
3x ročne
1336-8621
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
Získaná neuromyotónia – autoimunitná kanalopatia
Peter Špalek, Ivan Martinka, Ľubomír Lisý
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2008
Neuromyotónia je vzácne ochorenie prejavujúce sa spotánnou a trvalou hyperaktivitou svalového vlákna, ktorá je zapríčinená hyperexcitabilitou v terminálnom úseku periférneho motoneurónu. Existujú 2 formy neuromyotónie – hereditárne a získané. Väčšina prípadov získanej neuromyotónie má autoimunitnú etiopatogenézu s autoprotilátkami proti napäťovo-závislým káliovým kanálom (VGKCs), ktoré sú lokalizované na presynaptických zakončeniach motorických vláken (autoimunitná kanalopatia). Strata týchto káliových kanálov vedie k prolongovanej depolarizácii, k prolongovanému otvoreniu kalciových kanálov a k nadmernému uvoľňovaniu acetylcholínu z presynaptických zakončení. V práci referujeme o 30-ročnom mužovi so 4-ročnou anamnézou myokýmií, svalovej stuhnutosti, krampov, oneskorenou relaxáciou po svalovej kontrakcii (pseudomyotónia) a hyperhidrózou. Tieto príznaky sa spočiatku manifestovali pri svalovej záťaži, neskôr sa stali trvalými a pacienta funkčne zneschopňovali. Elektromyograficky sa ako najcharakteristickejšie prejavy neuromyotónie zistili spontánne výboje motorických jednotiek a neuromyotonické výboje s frekvenciou 100-170 Hz. Diagnóza získanej neuromyotónie autoimunitnej patogenézy sa potvrdila v Oxforde pozitívnym nálezom autoprotilátok proti káliovým kanálom (266 pmol/l). Plazmaferéza a dlhodobá kombinovaná imunosupresívna liečba (prednizón + cyklofosfamid) viedli k výraznému a trvalému zlepšeniu klinického stavu a EMG nálezu.
neuromyotónia autoimunitná kanalopatia autoprotilátky proti VGKC klinický obraz EMG plazmaferéza, imunosupresívna liečba
Neurológia 2008; 3 (3): 177-181
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by