Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
10
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Získané chlopňové chyby
Katarína Kanáliková
Tento článok bol publikovaný v čísle 6/2013
Získané chlopňové chyby srdca patria medzi závažné ochorenia srdca rôznorodej etiológie Vďaka stárnucej populácii najčastejšie vznikajú v dôsledku degeneratívnych zmien na chlopňovom aparáte. V našich podmienkach sú vzácne nové prípady mladých pacientov s poreumatickou etológiou. Posledné desaťročie pretrváva nezmenený výskyt infekčnej endokarditídy. Ostatné príčiny postihnutia chlopní sú ojedinelé(1,2). V klinickom a laboratórnom obraze sa prejavujú ako stenóza (zúženie) alebo nedomykavosť (insuficiencia). Často sa vyskytuje kombinácia týchto chýb alebo kombinácia s inými získanými ochoreniami srdca a s extrakardiálnymi komorbitami. V dospelej populácii sa najčastejšie vyskytuje postihnutie aortálnej a mitrálnej chlopne. Získané poruchy pulmonálnej a primárne trikuspidálnej chlopne sú vzácne(1,2,3,4). Veľký význam má rozvoj kardiovaskulárnej diagnostiky a liečby v priebehu posledných desaťročí pre adekvátnu indikáciu a načasovanie invazívneho a operačného riešenia chlopňových chýb Cieľom práce je stručný popis etiopatogenézy, klinických symptómov, komplikácii, potrebných vyšetrení a liečby získaných chlopňových chýb srdca predovšetkým pre lekárov prvého kontaktu v súlade s aktuálnymi doporučeniami Európskej kardiologickej spoločnosti (posledná verzia bola publikovaná v roku 2012)(1,2).
získané chlopňové chyby etiopatogenéza diagnostika a liečba získaných chlopňových chýb nové terapeutické metódy
Interná med. 2013; 13 (6): 305-309
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by