Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Získané chlopňové chyby
Katarína Kanáliková
Tento článok bol publikovaný v čísle 6/2013
Získané chlopňové chyby srdca patria medzi závažné ochorenia srdca rôznorodej etiológie Vďaka stárnucej populácii najčastejšie vznikajú v dôsledku degeneratívnych zmien na chlopňovom aparáte. V našich podmienkach sú vzácne nové prípady mladých pacientov s poreumatickou etológiou. Posledné desaťročie pretrváva nezmenený výskyt infekčnej endokarditídy. Ostatné príčiny postihnutia chlopní sú ojedinelé(1,2). V klinickom a laboratórnom obraze sa prejavujú ako stenóza (zúženie) alebo nedomykavosť (insuficiencia). Často sa vyskytuje kombinácia týchto chýb alebo kombinácia s inými získanými ochoreniami srdca a s extrakardiálnymi komorbitami. V dospelej populácii sa najčastejšie vyskytuje postihnutie aortálnej a mitrálnej chlopne. Získané poruchy pulmonálnej a primárne trikuspidálnej chlopne sú vzácne(1,2,3,4). Veľký význam má rozvoj kardiovaskulárnej diagnostiky a liečby v priebehu posledných desaťročí pre adekvátnu indikáciu a načasovanie invazívneho a operačného riešenia chlopňových chýb Cieľom práce je stručný popis etiopatogenézy, klinických symptómov, komplikácii, potrebných vyšetrení a liečby získaných chlopňových chýb srdca predovšetkým pre lekárov prvého kontaktu v súlade s aktuálnymi doporučeniami Európskej kardiologickej spoločnosti (posledná verzia bola publikovaná v roku 2012)(1,2).
získané chlopňové chyby etiopatogenéza diagnostika a liečba získaných chlopňových chýb nové terapeutické metódy
Interná med. 2013; 13 (6): 305-309
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by